Naturalne metody zapobiegania ciąży

Antykoncepcja oznacza świadome działanie mające na celu zapobieganie niepożądanej ciąży, a jednocześnie postępowanie umożliwiające człowiekowi podjęcie decyzji o posiadaniu potomstwa.

Metody te głównie polegają na powstrzymywaniu się od współżycia w dni płodne. Będą to (przy uwzględnieniu żywotności plemników i zdolności komórki jajowej do zapłodnienia) trzy dni przed i dwa dni po owulacji. Bezpieczniejsze jest jednak zachowanie większego marginesu czasowego, czyli na przykład sześć dni przed owulacją i trzy dni po.
Dni płodne można oznaczyć różnymi metodami:
– kalendarzyk małżeński,
– metoda termiczna i termiczno – objawowa,
– metoda billingsów (obserwacja śluzu),
– kalkulator dni płodnych.

Decyzję o współżyciu i zastosowaniu naturalnych metod antykoncepcji należałoby podejmować opierając się o wiedzę na temat własnego cyklu miesiączkowego po przeprowadzeniu kilkumiesięcznej obserwacji terminów rozpoczęcia i zakończenia miesiączek, obserwacji śluzu w pochwie, a także sporządzenia wykresów temperatury (zmieniającej się w dni płodne).
Wszystkie wymienione tutaj metody mogą być także wykorzystane w celu odwrotnym niż antykoncepcja, czyli przy planowaniu dziecka, kiedy to współżycie w okresie okołoowulacyjnym daje największe szanse na zapłodnienie.

Niektórzy, do naturalnych metod antykoncepcji zaliczają również tak zwany stosunek przerywany. Metoda ta polega na tym, że wytrysk nasienia nie następuje w pochwie. Sposobu tego jednak nie poleca się z racji tego, że jest on bardzo niepewny, ponieważ u około 30% mężczyzn plemniki znajdują się w wydzielinie z cewki jeszcze przed wytryskiem. Drugą wadą tej metody jest fakt, iż jej stosowaniu towarzyszą obawy i lęki obojga partnerów. Powoduje to zakłócenie harmonii współżycia, co z czasem może prowadzić do rozwinięcia się trudnych do leczenia nerwic seksualnych.